Tvorba štatistických adresných bodov ako bázy na územnú prípravu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Andrea Schittenhelm, Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 16 – 26

Abstrakt

Cieľom územnej prípravy bola integrácia administratívnych zdrojov údajov a terénneho zisťovania. Štatistické adresné body sa vytvárali všetkým obývaným obydliam, ktoré
nespĺňali podmienku na priradenie adresného bodu podľa registra adries. Terénne zisťovanie prebiehalo v dvoch etapách. Prvá etapa bola v rámci harmonizácie
obyvateľstva a druhá etapa bola priamo počas prebiehajúceho sčítania domov a bytov. Štatistické adresné body sa v terénnom zisťovaní zbierali prostredníctvom webovej
a mobilnej aplikácie územnej prípravy. Spracovali sa pomocou aplikácie ArcGIS Pro verzie 2.8.3, v ktorej im boli pridelené štatistické súpisné alebo štatistické orientačné
čísla a priestorové atribúty. Následne sa integrovali do systému elektronického sčítania domov a bytov, kde ich editovali poverené osoby v obci. Celkovo bolo
identifikovaných 14 617 štatistických adresných bodov v 879 obciach Slovenska s najpočetnejším výskytom v Košickom a Prešovskom kraji. Najčastejšie sa
vyskytujúcim nekonvenčným obydlím slúžiacim na bývanie boli neskolaudované rodinné domy a chatrče. Pripravené štatistické adresné body poslúžili následne aj ako
podkladová báza na sčítanie obyvateľov, kde si obyvatelia počas sčítania mali možnosť uviesť štatistické súpisné číslo ako súčasný pobyt a štatistické orientačné
číslo aj ako trvalý pobyt v sčítacom formulári.

Článok na stiahnutie
PDF (2,1 MB, 143 stiahnutí)