Teoreticko-metodologické východiská systému na sčítanie domov a bytov 2021

Lucia Vanišová, Andrea Schittenhelm, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 27 – 40

Abstrakt

Článok sa zaoberá teoreticko-metodologickými východiskami systému na sčítanie domov a bytov v roku 2021 so zameraním na vstupné dátové údaje do systému na
sčítanie domov a bytov a ich následné zobrazenie vo webovej aplikácii v priebehu sčítania domov a bytov.

Článok na stiahnutie
PDF (2,8 MB, 234 stiahnutí)