Slovenská štatistika a demografia 1/2015

Počet strán: 73

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (905,8 KB, 297 stiahnutí)

Editoriál

Zuzana Štukovská, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Modely úmrtnosti v pojistné praxi

Viera Pacáková, Vladimír Bureš, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Česká republika

Transformácia generačnej plodnosti na Slovensku. Odkladanie a rekuperácia pôrodov v generačnej perspektíve

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 – úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013

Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika