Simulácia údajov o príjmoch a výdavkoch domácností v štatistike rodinných účtov za rok 2013

Helena Súkeníková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Irena Myslíková, INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Slovenská republika

Strany: 20 – 32

Abstrakt

Hlavným cieľom článku je predstaviť jednu z možných metód získavania údajov bez priameho zberu od vybraných jednotiek, ktorú Štatistický úrad SR použil pri výpočte ukazovateľov o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností za rok 2013 v štatistike rodinných účtov. Touto metódou je simulácia mikroúdajov, pri ktorej sa údaje nového obdobia odhadujú na základe reálne zistených údajov z predchádzajúcich období a relevantných externých zdrojov. Na vybraných príkladoch sú zobrazené možné problémy použitia vybranej metódy – odchýlky simulácie a reálne zistených údajov.

Článok na stiahnutie
PDF (500,6 KB, 142 stiahnutí)