Využitie a konštrukcia úmrtnostných tabuliek v životnom poistení

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 33 – 44

Abstrakt

Teoretické znalosti aktuára sa opierajú najmä o poznatky finančnej matematiky, stochastických modelov, aktuárskej matematiky a demografie, životného a neživotného poistenia, teórie rizika i poistenia investícií. Príspevok je zameraný na oblasť demografie – konkrétne na konštrukciu úmrtnostných tabuliek a modelovanie úmrtnosti, graduáciu a testovanie presnosti graduácie na základe reálnych údajov z poistnej praxe v kontexte s funkciou aktuára. Pri praktickej ukážke názorne postupujeme na základe vytýčeného postupu konštrukcie úmrtnostnej tabuľky s využitím softvéru MS Excel.

Článok na stiahnutie
PDF (530,5 KB, 387 stiahnutí)