Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny, 2. časť

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 45 – 57

Abstrakt

Hlavným cieľom príspevku je prezentovať charakter demografickej reprodukcie obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. V druhej časti sa zameriame na plodnosť, úmrtnosť a populačné prírastky. Okrem toho sa tiež pokúsime porovnať charakter a intenzitu úmrtnosti a plodnosti s ostatnými európskymi štátmi počas druhej svetovej vojny.

Článok na stiahnutie
PDF (463,7 KB, 211 stiahnutí)