Otázky posudzovania nadhodnotenia cien bývania

Mikuláš Cár, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 5 – 19

Abstrakt

Nafúknutie a praskanie realitných bublín v polovici minulej dekády spôsobilo značné turbulencie na finančných trhoch, ktoré prerástli až do celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. Relevantné národné aj medzinárodné inštitúcie podnikajú kroky smerom k prevencii proti vzniku nerovnováh na finančných trhoch a v ekonomikách jednotlivých krajín. Rastie potreba intenzívnejšie využívať všetky analytické nástroje na identifikovanie výraznejšieho odchýlenia sa cien bývania od vývoja základných ekonomických fundamentov. Dôležitý predpoklad pri naplnení týchto cieľov je dostupnosť a dostatočná kvalita potrebných údajov.

Článok na stiahnutie
PDF (480,7 KB, 171 stiahnutí)