Slovenská štatistika a demografia 4/2018

SSaD 2018

Počet strán: 56

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,5 MB, 637 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

Za Beloslavom Riečanom

Anna Tirpáková, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika

(viac…)

PRIPRAVUJEME

Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918 – 2018

Dagmar Bartoňová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

Jednodetnosť – nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku?

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie

Erik Šoltés, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika