Zmeny v štruktúre obyvateľstva podľa veku, rodinného stavu a vzdelania na Slovensku po vzniku Československa

Viera Pilinská, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 19 – 37

Abstrakt

Článok analyzuje štruktúru obyvateľstva Slovenska podľa veku, rodinného stavu a vzdelania za obdobie uplynulých 100 rokov od vzniku Československej republiky. Na základe údajov deklarovaných v sčítaní obyvateľov od roku 1921 až po posledné v roku 2011 hodnotí zmeny v spomínaných populačných štruktúrach.
 

Článok na stiahnutie
PDF (2,2 MB, 522 stiahnutí)