Zmeny v meraní materiálnej deprivácie z hľadiska zavedenia indikátora materiálnej a sociálnej deprivácie

Róbert Vlačuha, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 38 – 48

Abstrakt

Materiálna deprivácia je súčasťou monitorovania životných podmienok obyvateľstva a vyjadruje pocit nedostatočného uspokojenia potrieb domácností a jej členov. Príspevok sa zaoberá zmenami v meraní materiálnej deprivácie, keď pôvodný ukazovateľ materiálnej deprivácie vychádza zo zoznamu 9 položiek a nový indikátor materiálnej a sociálnej deprivácie vychádza zo zoznamu 13 položiek. V príspevku okrem analýzy základného porovnania jednotlivých ukazovateľov sledujeme možný dopad týchto zmien a analýzu oboch indikátorov podľa vekových skupína postavenia osôb na trhu práce doplnené o sledovanie rodovej nerovnosti.

Článok na stiahnutie
PDF (1,1 MB, 292 stiahnutí)