Zmeny v kohortnej plodnosti žien Slovenska v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 3 – 18

Abstrakt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie predstavuje v postmoderných spoločnostiach jeden z najvýznamnejších diferenčných faktorov reprodukčného správania. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať vývoj generačnej plodnosti a štruktúry žien podľa počtu narodených detí na Slovensku v spojitosti s ich dosiahnutým vzdelaním. Okrem toho sa zameriame aj na vývoj a diferencie v generačných pravdepodobnostiach zväčšenia rodiny podľa vzdelania žien.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 334 stiahnutí)