Slovenská štatistika a demografia 3/2020

Počet strán: 102

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,3 MB, 652 stiahnutí)

Editoriál

Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Dopady zmien reprodukčného správania na počet, prírastok a vekové zloženie obyvateľstva

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Hodnotenie kvality administratívnych zdrojov údajov – teoreticko-metodologické aspekty

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika
Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Možnosti riešenia problému neodpovedania v analýzach dát z dotazníkových prieskumov pri vyčerpávajúcom skúmaní

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Rodová rovnosť

Michal Majtán, Futurologická spoločnosť na Slovensku, Slovenská republika