Použitie jednoduchých metód viacrozmerného porovnávania: analýza zadlženosti domácností

Viera Labudová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 54 – 74

Abstrakt

Článok sa zaoberá jednoduchými metódami viacrozmerného porovnávania (metóda poradí, bodovacia metóda a metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu) a ich praktickou aplikáciou pri analýze zadlženosti domácností vybraných krajín EÚ. V prvej časti článku opisujeme princíp týchto metód. V druhej časti sa zaoberáme priestorovou analýzou dlhu domácností v krajinách, ktoré sa zúčastnili druhej vlny prieskumu o financovaní a spotrebe domácností HFCS – Household Finance and Consumption Survey. Pri porovnávaní krajín sme použili údaje z druhej vlny tohoto zisťovania.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 624 stiahnutí)