Index ľudského rozvoja: hodnotenie a klasifikácia európskych krajín pomocou viacrozmerných metód

Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Alena Mojsejová, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Strany: 9 – 39

Abstrakt

Kvalita života a ľudský rozvoj v krajinách sveta sú v poslednej dobe často diskutované témy. Ide o zložené javy, ktoré vieme merať len pomocou viacerých ukazovateľov. Experti z Rozvojového programu Organizácie Spojených národov (UNDP) navrhli metodiku výpočtu integrálneho ukazovateľa na hodnotenie krajín sveta v oblasti ľudského rozvoja. Ukazovateľ sa volá index ľudského rozvoja (HDI) a v súčasnosti sa skladá zo štyroch čiastkových ukazovateľov, ktoré vieme zmerať. Na základe dosiahnutých hodnôt HDI, navrhli aj klasifikáciu krajín (resp. regiónov) do skupín. Cieľom príspevku je porovnať úroveň HDI v 34 krajinách Európy a vytvoriť hodnotiaci rebríček. Na tento účel použijeme hodnoty HDI vypočítané podľa metodiky UNDP, ale aj HDI vypočítaný viacrozmernými štatistickými metódami, ako sú analýza hlavných komponentov a faktorová analýza. Na klasifikáciu krajín do skupín použijeme zhlukovú analýzu. Výsledky porovnáme a zhodnotíme výhody a nevýhody týchto rôznych prístupov pri hodnotení ľudského rozvoja.

Článok na stiahnutie
PDF (2,1 MB, 78 stiahnutí)

Menu