Slovenská štatistika a demografia 2/2023

Počet strán: 76

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,7 MB, 95 stiahnutí)

Editoriál

Zuzana Podmanická, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

(viac…)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 3/2023 na tému Nové štatistiky a nové zdroje.