Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní

Veronika Krišková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 30 – 49

Abstrakt

Cieľom príspevku je analyzovať základné demografické údaje o charakteristikách obyvateľstva, ktoré sa získali zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Základnými štruktúrami obyvateľstva sú pohlavie a vek, ktoré najviac vysvetľujú populačnú dynamiku. Druhou skupinou štruktúr, prezentovanou v príspevku sú štruktúry obyvateľstva, ktoré sa vzťahujú na sociálne a vzdelanostné postavenie.
Na identifikáciu trendov boli údaje zo sčítania 2021 porovnané na údaje zo sčítaní 2011 a 2001.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 456 stiahnutí)