Cezhraničná dochádzka do zamestnania v spojitosti so súčasným a trvalým pobytom podľa SODB 2021

Patrícia Gurová, Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 50 – 71

Abstrakt

Článok sa zaoberá cezhraničnou dochádzkou obyvateľov do zamestnania v kontexte súčasného a trvalého pobytu na základe údajov získaných zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Hlavným cieľom je analyzovať pobyt obyvateľov (súčasný vs. trvalý) a ich cezhraničnú dochádzku do práce s pridruženými charakteristikami dochádzky a zamestnanecko-vzdelanostnou štruktúrou.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 149 stiahnutí)