Slovenská štatistika a demografia 1/2020

Počet strán: 52

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,8 MB, 722 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Sobášnosť mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku

Veronika Krišková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Využitie nepriamo štandardizovaných hrubých mier pri tvorbe Webbovej typológie celkového prírastku obyvateľstva: Aplikácia na úroveň obcí Slovenskej republiky v období 1988 – 2016

Ondrej Oravec, Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Modelování mzdových rozdělení čtyřparametrickým lognormálním rozdělením s využitím kvantilové metody bodového odhadu parametrů: porovnání přesnosti s tříparametrickými lognormálními mzdovými modely

Diana Bílková, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Věra Kuchařová a kol.: Česká rodina na počátku 21. století . Životní podmínky, vztahy a potřeby

Vladimíra Lauko Jacková, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika