Stav a perspektíva nájomného bývania na Slovensku

Mikuláš Cár, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 31 – 43

Abstrakt

Slovensko je v rámci Európy známe tým, že má jeden z najväčších podielov vlastného bývania. Nájomné bývanie je v poslednom období veľmi frekventovanou témou aj vzhľadom na celkovú zhoršujúcu sa dostupnosť bývania. Často sa ozývajú úvahy, že zvýšením podielu nájomného bývania by sa jednak podporila mobilita na trhu práce a možno aj znížil tlak na rast cien bývania. Otázok v tomto smere je veľa, avšak relevantných odpovedí je len poskromne aj vzhľadom na absenciu spoľahlivých oficiálnych údajov o prenájmoch. Podľa dostupných neoficiálnych údajov sa na Slovensku prenajímajú hlavne byty. V tomto príspevku sa pokúsime vytvoriť aspoň orientačnú predstavu o stave nájomného bývania na Slovensku aj v jeho jednotlivých regiónoch. Porovnáme teoretické náklady na vlastné priemerné bývanie v byte s výdavkami na bývanie v prenajatom byte. Takýto ekonomický pohľad totiž výrazne determinuje rozhodovanie domácností o spôsobe riešenia bývania a tým aj ďalšiu perspektívu nájomného bývania na Slovensku.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 1 045 stiahnutí)