Využitie mikrosimulácie v demografickom prognózovaní

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 15 – 30

Abstrakt

Článok sa zaoberá využitím mikrosimulačných metód a modelov pre potreby demografických simulácií a prognóz. Hodnotí silné a slabé stránky mikrosimulácie hlavne v súvislosti s využívaním agregovaných modelov v demografii. Zároveň definuje predpoklady na využitie mikrosimulácie v demografickom prognózovaní.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 106 stiahnutí)

Menu