Výkonnosť priemyslu po vstupe SR do EÚ (Analýza a modelovanie na báze kointegrácie)

Ján Haluška, INFOSTAT, Slovenská republika

Strany: 3 – 14

Abstrakt

V slovenskej ekonomike sa produkcia priemyslu podieľa významnou mierou na krytí domáceho a vonkajšieho dopytu. Zatiaľ čo v roku 2003, čiže tesne pred vstupom SR do EÚ, dosiahli tržby priemyslu z predaja tovarov v bežných cenách 44,2 mld. €, v roku 2018 činili 99,6 mld. €. Výkonnosť priemyslu v roku 2018 bola teda viac ako dvakrát vyššia ako v roku 2003. Prispel k tomu domáci aj vonkajší dopyt, ale vplyv vonkajšieho dopytu bol omnoho silnejší. Svedčí o tom skutočnosť, že kým v roku 2003 boli tržby priemyslu z predaja tovarov do zahraničia a tuzemska viac menej rovnaké, v roku 2018 boli prvé z nich takmer o 50 % vyššie ako druhé. Rozhodujúci vplyv na rast tržieb priemyslu z predaja tovarov do zahraničia mal v uvedenom 16 ročnom období zvyšujúci sa dopyt z krajín eurozóny. Cieľom príspevku je identifikovať a kvantifikovať vplyv tých faktorov, ktoré prispeli štatisticky významne k rastu výkonnosti priemyslu po vstupe SR do EÚ.

Článok na stiahnutie
PDF (1,8 MB, 87 stiahnutí)

Menu