Slovenská štatistika a demografia 1/2019

SSaD 2019

Počet strán: 64

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,9 MB, 611 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Predpoklady a neurčitosť predpokladov vnútornej a zahraničnej migrácie v SR

Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTAT-u

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Najväčšie demografické výzvy pre najbližšie desaťročia

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika