Kvalita údajov a jej význam pre aktuárov

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 38 – 53

Abstrakt

Možno tvrdiť, že údaje sú v súčasnosti jednoznačne jedným z najhodnotnejších aktív v akejkoľvek sfére podnikania. V poisťovniach dennodenne pribúda množstvo údajov o klientoch, zmluvách, poistných udalostiach, plneniach, majetku, záväzkoch a o iných skutočnostiach, ktoré sa opätovne využívajú v interakcií, v správach a reportoch pre manažment poisťovne a regulárne orgány. Je pochopiteľné že ani v tejto sfére nesmú chýbať pravidlá a samotná kontrola dátovej kvality. Tieto pravidlá určuje aj direktíva Európskej únie Solventnosť II v rámci svojich troch pilieroch výstavby. V príspevku sa budeme zaoberať dátovou kvalitou v kontexte činnosti poisťovne a aktuárskej funkcie. Stručne oboznámime čitateľa s pravidlami, procesom aj manažmentom dátovej kvality. V open-source jazyku R demonštrujeme funkcie a knižnice, ktoré môžu byť využité pre proces čistenia údajov.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 156 stiahnutí)

Menu