Jednodetnosť – nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku?

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 23 – 37

Abstrakt

Jednodetnosť bola na Slovensku dlhodobo marginálnym reprodukčným vzorcom. Transformácia reprodukčného správania však naznačuje, že tento model sa stáva
čoraz dôležitejším a bude mať veľký význam pre budúci charakter rodín a domácností. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj jednodetnosti na Slovensku, načrtnúť jeho možný vývoj v najmladších generáciách, poukázať na postavenie Slovenska v medzinárodnom porovnaní, ako aj určiť skupiny žien, ktoré sa stávali matkami jedného dieťaťa častejšie.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 515 stiahnutí)