Slovenská štatistika a demografia 4/2023

Počet strán: 68

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,3 MB, 214 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 1/2024 na tému Socioekonomické aspekty BigData.