Obyvateľstvo Slovenskej republiky podľa rodinného stavu

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 2 – 19

Abstrakt

Rodinný stav je jednou z charakteristík obyvateľstva, ktoré sa zisťujú výlučne v sčítaní obyvateľov. Analýza v článku je zameraná na hodnotenie vývoja rodinného stavu
obyvateľov Slovenska za posledné tri desaťročia s využitím údajov z posledných štyroch sčítaní obyvateľov a na hodnotenie štruktúry a regionálnych rozdielov
v rodinnom stave obyvateľov na základe výsledkov posledného sčítania obyvateľov z roku 2021.

Článok na stiahnutie
PDF (2,3 MB, 26 stiahnutí)