Úvod do statistického modelování pomocí analytického systému SAS

Roman Pavelka, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 41 – 61

Abstrakt

Mohutný nárůst výpočetního výkonu ve druhé polovině 20. století a vznik nových moderních technologií na počátku 21. století podstatně ovlivnil rozvoj metodologie statistického modelování. Od skromných začátků v zemědělství se aplikace statistického modelování, a to zejména lineární modely, staly zásadními v mnoha oblastech vědy a výzkumu. V průběhu několika desítek let se metodologie statistických modelů přetvořila do obecných analytických postupů datové vědy a tvoří jádro moderních statisticko-analytických metod. V popředí vývoje a implementace uvedených metod stojí programový systém SAS, který již ve svých základních modulech umožňuje tyto poznatky využívat v reálné praxi. I když je systém SAS vybaven mnohými funkcionalitami, které odpovídají současnému stavu statistické vědy, není v našich podmínkách příliš rozšířen, a to především z důvodu vyšší pořizovací ceny. Proto je cílem tohoto článku přiblížit některé možnosti tohoto softvéru z oblasti statistického modelování, které zůstávají mnohým analytikům skryté.

Článok na stiahnutie
PDF (2,5 MB, 18 stiahnutí)