Slovenská štatistika a demografia 1/2021

Počet strán: 56

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (4 bajtov, 580 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Možnosti porovnávania úrovne hodnôt znaku vo viacerých súboroch pri nesplnení predpokladov analýzy rozptylu

Eva Kotlebová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Martin Sliacky, Swiss Re, Slovenská republika

Vyhodnotenie štatistického prieskumu domácností

Janka Szemesová, Marcel Zemko, Martin Petráš, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská republika

Výpočet rýchlych odhadov v štatistike cestovného ruchu

Boris Frankovič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Produkty na podporu zvyšovania štatistickej gramotnosti

Monika Kúšiková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika