Pokles konečnej plodnosti v okresoch Slovenska a úloha zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 32 – 47

Abstrakt

Konečná plodnosť žien na Slovensku sa vyznačuje kontinuálnym poklesom priemerného počtu narodených detí. Uvedený trend je možné identifikovať aj na regionálnej úrovni. Otázkou zostáva, akú úlohu v tomto procese zohrávajú medzigeneračné a priestorové rozdiely vo vývoji pravdepodobnosti zväčšenia rodiny. Cieľom článku je prostredníctvom vybranej dekompozičnej techniky identifikovať vplyv zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny na zmenu konečnej plodnosti medzi vybranými generáciami žien v okresoch Slovenska.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 422 stiahnutí)