Sobášnosť obyvateľov mesta Sabinov v 18. – 19. storočí

Marek Rímsky, Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenská republika

Strany: 44 – 56

Abstrakt

Práca skúma sobášnosť obyvateľstva v mestskom prostredí 18. a 19. storočia. Cieľom bolo venovať pozornosť počtu sobášov, priemernému veku sobášených, počtu sobášov podľa rodinného stavu a konfesionálne a obradovo zmiešaným manželstvám. Pri výskume bola aplikovaná tzv. agregačná metóda. Pramennú bázu tvorili cirkevné matriky všetkých vierovyznaní, ktorých príslušníci žili v meste Sabinov. Vďaka početnej prevahe rímskokatolíckeho obyvateľstva bolo najjednoduchšie skúmať populačné prejavy na tejto vzorke.

Článok na stiahnutie
PDF (997,4 KB, 53 stiahnutí)

Menu