Slovenská štatistika a demografia 4/2016

Počet strán: 83

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,9 MB, 333 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY