Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na ziskovosť európskych bankových sektorov

Ján Klacso, Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 3 – 20

Abstrakt

TSúčasné prostredie uvoľnenej menovej politiky je pre banky v eurozóne veľkou výzvou. Dôvodom sú najmä klesajúce úrokové sadzby a zmenšujúce sa úrokové marže, ktoré vytvárajú tlak na čistý úrokový príjem. Na základe konsolidovaných bankových údajov spracúvaných Európskou centrálnou bankou sme potvrdili silnú koreláciu medzi čistými úrokovými príjmami a úvermi v bilanciách bánk. Vzťah platí tak pre stav jednotlivých premenných, ako aj pre ich medziročnú dynamiku. Podobná súvislosť sa preukázala medzi čistým úrokovým príjmom a úrokovou maržou. Z tohto dôvodu vytvára kombinácia klesajúcich úrokových marží a slabej úverovej aktivity veľmi náročné podmienky pre ziskovosť bánk. Tento efekt však nie je rovnaký vo všetkých krajinách Európskej únie. Tradičné bankové sektory, akým je aj slovenský bankový sektor, sú na pokles čistých úrokových príjmov citlivejšie.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 195 stiahnutí)