Slovenská štatistika a demografia 3/2019

SSaD 2019

Počet strán: 60

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,5 MB, 611 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Mikrosimulačné modely v demografii

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Cesta k adresnému bodu – proces a technická špecifikácia postupu územnej prípravy

Lucia Vanišová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Meziválečná Československá statistická společnost

Prokop Závodský, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

17. Slovenská demografická konferencia 2019

Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika