Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918 – 2018

Dagmar Bartoňová, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika

Strany: 2 – 27

Abstrakt

Článek podává přehled o vývoji demografických struktur obyvatelstva České republiky během stoletého období od vzniku samostatného Československa do současnosti. Je zaměřen na porovnání vývoje složení obyvatelstva podle věku, pohlaví a rodinného stavu ve třech časových obdobích – mezi dvěma světovými válkami, ve více než čtyřicet let trvajícím období „budování socialismu“ a v období po pádu totality a existence samostatných České a Slovenské republiky. Kromě základních demografických struktur se zabývá též vývojem vzdělanostní a národnostní struktury a složením obyvatelstva podle náboženského vyznání. Zdrojem dat pro analýzu byly především populační cenzy.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 147 stiahnutí)

Menu