Základní rizika předčasných úmrtí v Evropských zemích

Viera Pacáková, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Česká republika
Nikola Žáková, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Česká republika

Strany: 41 – 54

Abstrakt

Článek se zabývá základními riziky předčasných úmrtí osob mladších 65 let v evropských zemích. Jsou specifikovány a kvantifikovány předpokládané determinanty předčasných úmrtí, kterými jsou sociální a ekonomická situace, osobní rizikové faktory, financování zdravotnictví a kvalita zdravotní starostlivosti. Cílem článku je porovnat úroveň předčasných úmrtí ve 31 zemích Evropy a posoudit intenzitu vlivu determinant na úroveň předčasné mortality. Pro aplikaci statistických metod vícerozměrného porovnávání byly využity data Eurostatu a OECD.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 267 stiahnutí)