Slovenská štatistika a demografia 1/2023

Počet strán: 54

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (2,7 MB, 276 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Číslo 2/2023 zamerané na prezentáciu výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.