Metodológia určovania rozsahu výberového súboru

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 3 – 21

Abstrakt

V štatistickom prieskume treba určiť taký rozsah výberového súboru, ktorý s vysokou spoľahlivosťou zabezpečí dostatočnú významnosť získaných výsledkov v praxi. Tiež je dôležité, aby výberový súbor nemal väčší rozsah ako je nevyhnutné. Cieľom príspevku je prezentovať možnosti určovania potrebného rozsahu výberu pri odhadovaní podielu, strednej hodnoty a úhrnu pomocou intervalu spoľahlivosti v štatistických prieskumoch na základe náhodného výberu z nekonečne veľkého aj z konečného základného súboru a poukázať na časté chyby, ktoré sa v tejto súvislosti vyskytujú. To môže uľahčiť výber vhodného postupu pri určovaní rozsahu výberu a správnu interpretáciu výsledkov odhadovania.

Článok na stiahnutie
PDF (2,3 MB, 143 stiahnutí)