Slovenská štatistika a demografia 1/2017

Počet strán: 85

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,7 MB, 483 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY