Údaje o bilancii pohybu obyvateľstva v obciach v roku 1972 a ich úprava na úroveň obcí v roku 2011

Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 23 – 35

Abstrakt

Hlavným cieľom tohto príspevku je vytvoriť databázu bilancie pohybu obyvateľstva na úroveň obcí v roku 1972. Na zvýšenie použiteľnosti tejto databázy zároveň realizujeme prevod príslušných dát na územné vymedzenie obcí existujúcich v roku 2011. Tento prevod uskutočníme pomocou dvoch postupov, a to proporčného a priestorového postupu. Oba postupy porovnáme a poukážeme na ich výhody a nevýhody. Na dosiahnutie posledného cieľa použijeme vybrané geoštatistické metódy.

Článok na stiahnutie
PDF (952,9 KB, 27 stiahnutí)

Menu