Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 – úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013

Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 43 – 57

Abstrakt

Tento príspevok má niekoľko parciálnych cieľov. Prvým a najzákladnejším je zdigitalizovanie hodnôt bilancie pohybu obyvateľstva v obciach Slovenska z roku 1971. Ďalším cieľom je dosiahnuť prepojiteľnosť a porovnateľnosť dát z roku 1971 so súčasným územnosprávnym členením, predovšetkým s úrovňou obcí. Konečným cieľom je poukázať na možnú stratu informácie pri úprave dát z roku 1971 do súčasného obdobia. Na dosiahnutie posledného cieľa použijeme vybrané geoštatistické metódy.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 182 stiahnutí)