Slovenská štatistika a demografia 4/2022

Počet strán: 44

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,1 MB, 320 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku

Róbert Vlačuha, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Silvia Gregorcová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Slovenská republika

Metodológia určovania veľkosti výberového súboru

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika