Slovenská štatistika a demografia 2/2021

Počet strán: 28

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (3,0 MB, 631 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

PRIPRAVUJEME

Výpočet rýchlych odhadov v štatistike cestovného ruchu

Boris Frankovič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Vyhodnotenie štatistického zisťovania o spaľovacích zariadeniach a spotrebe palív v domácnostiach

Janka Szemesová, Marcel Zemko, Martin Petráš, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská republika

Etika v podnikateľskom prostredí na Slovensku

Iveta Stankovičová, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku?

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Sezónnosť v úmrtnosti

Helena Glaser-Opitzová, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Hodnotenie kvality administratívnych zdrojov údajov

Ľudmila Ivančíková, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Chudoba a sociálne vylúčenie na Slovensku

Róbert Vlačuha, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika
Silvia Gregorcová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Slovenská republika