Slovenská štatistika a demografia 2/2017

Počet strán: 81

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (4,4 MB, 738 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

Neboli nájdené žiadne výsledky.

PRIPRAVUJEME

Monotematické číslo Slovenskej štatistiky a demografie 3/2017 so zameraním na progresívne štatistické metódy a postupy v praxi.