Slovenská štatistika a demografia 1/2018

SSaD 2018

Počet strán: 66

Periodicita: 4-krát ročne

ISSN: 1339-6854 (online)

1210-1095 (tlačené vydanie)

Kompletné číslo
PDF (8,9 MB, 488 stiahnutí)

VEDECKÉ ČLÁNKY

INFORMATÍVNE ČLÁNKY, NÁZORY, RECENZIE, ROZHOVORY, INFORMÁCIE

PRIPRAVUJEME

Hodnotenie vývoja ceny bývania pomocou kompozitného indexu

Mikuláš Cár, Roman Vrbovský, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Aké je pozadie nízkych miezd v strednej a východnej Európe?

Jan Drahokoupil, Agnieszka Piasna, Európsky odborový inštitút, Belgicko

Analýza vybraných ukazovateľov demografie podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014

Ľubica Hurbánková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika