Kto sú zahraniční migranti Slovenska? Štrukturálna analýza imigrantov a emigrantov

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 29 – 44

Abstrakt

Zahraničná migrácia predstavuje pre viacero krajín Európy jeden z najdôležitejších faktorov populačnej dynamiky. Ide o komplexný, meniaci sa proces s rôznymi vplyvmi na viaceré spoločenské oblasti a politiky. Najmä posledné roky ukázali, že ide o veľmi citlivo a široko spoločensky vnímanú otázku. Problematike migrácie je na Slovensku venovaná určitá pozornosť z rôznych uhľov pohľadu, no analýzy samotných migrantov sú skôr zriedkavé. Preto hlavným cieľom príspevku je podrobná analýza štrukturálnych charakteristík zahraničných migrantov a ich prípadný vývoj v čase. Zameriavame sa na vek, pohlavie, rodinný stav a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Článok na stiahnutie
PDF (932,6 KB, 249 stiahnutí)