Číslo 1/2021 časopisu Slovenská štatistika a demografia nebolo možné zostaviť v plánovanom termíne (15. január 2021) z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie. Predpokladaný termín vydania je 1. marec 2021. Ďakujeme za pochopenie.

Menu