Modely úmrtnosti v pojistné praxi

Viera Pacáková, Vladimír Bureš, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Česká republika

Strany: 40 – 51

Abstrakt

Na konkurenčním pojistném trhu roste význam korektnosti všech pojistněmatematických výpočtů a používají se stále kvalitnější, nicméně náročnější metody. Praktické aktuárské výpočty, hlavně výpočet pojistného při životním a důchodovém pojištění, vyžadují znalost modelů úmrtnosti pro homogenní tarifní skupiny pojištěných osob. Cílem příspěvku je prezentovat modely úmrtnosti získané analýzou statistických dat publikovaných na stránkách NBS (Národní banky Slovenska) o počtu pojištěných osob a počtu pojistných událostí při riziku úmrtí dle pohlaví a věku na základě opatrenia č. 20/2008 ze 4. 11. 2008.

Článok na stiahnutie
PDF (906,0 KB, 138 stiahnutí)