Transformácia plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí. Teoretické a metodologické východiská z pohľadu historickej demografie

Pavol Tišliar, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3- 13

Abstrakt

V tomto príspevku si dávame za cieľ poukázať na teoreticko-metodologické východiská transformačného procesu reprodukcie obyvateľstva Slovenska, ktorý prebehol na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia, stručne načrtnúť jeho priebeh a prejavy a vymedziť jeho historickú podmienenosť.

Článok na stiahnutie
PDF (843,7 KB, 245 stiahnutí)