Transformácia generačnej plodnosti na Slovensku. Odkladanie a rekuperácia pôrodov v generačnej perspektíve

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 14 – 32

Abstrakt

Kolaps minulého politického režimu a následné obdobie sociálnej a ekonomickej transformácie zapríčinili dramatické zmeny v reprodukčnom správaní obyvateľstva Slovenska. Odkladanie dôležitých, s reprodukciou spätých životných udalostí (napr. bytová a ekonomická samostatnosť, vstup do manželstva a rodičovstvo) sa postupne čoraz viac presadzuje medzi mladými ľuďmi narodenými v 70. a 80. rokoch. Tieto a ďalšie ekonomické a spoločenské faktory predstavujú primárne príčiny zmien v charaktere a intenzite generačnej plodnosti medzi mladými ženami na Slovensku. Cieľom tohto príspevku je analyzovať transformáciu generačnej plodnosti na Slovensku a opísať zmeny medzi ženami narodenými v rokoch 1965 – 1985 použitím modelu odkladania plodnosti v podobe jej poklesu v mladom veku a následnej rekuperácie ako kompenzačného nárastu vo vyššom veku.

Článok na stiahnutie
PDF (966,0 KB, 174 stiahnutí)