Tabuľky plodnosti a ich využitie pri analýze reprodukčného správania žien z rómskych lokalít na Slovensku

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 30 – 43

Abstrakt

Cieľom príspevku je prostredníctvom prierezových tabuliek plodnosti analyzovať charakter reprodukčného správania žien z vybraných rómskych lokalít na Slovensku
a porovnať ho s reprodukciou celej populácie Slovenska.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 168 stiahnutí)